Poniżej wskazane zostały strony internetowe instytucji związanych z dokonywaniem czynności notarialnych poprzez wydawanie niezbędnych dokumentów lub pobierania podatków i opłat.

Sąd Rejonowy w Świdnicy: http://www.swidnica.sr.gov.pl

Sąd  Okręgowy w Świdnicy: http://www.swidnica.so.gov.pl

Urząd Skarbowy w Świdnicy: http://www.us.swidnica.pl

Izba Skarbowa we Wrocławiu: http://www.is.wroc.pl/

Ministerstwo Sprawiedliwości: http://www.ms.gov.pl/

KRS: http://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=65&Itemid=127

KRS Wałbrzych – http://www.walbrzych.sr.gov.pl

Geodezja i Kataster w Świdnicy – http://www.geodezja.swidnica.pl