Notariusze przy dokonywaniu czynności notarialnych jako płatnicy pobierają podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn (ściśle od darowizn i nieodpłatnego zniesienia współwłasności) zgodnie z ustawą z dnia 09 września 2000 r. (z późn.zm) o podatku od czynności cywilnoprawnych i ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. (z późn.zm.) o podatku od spadków i darowizn lub stosują przepisy zwalniające od tegoż podatku.

Ponadto pobierają też opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych w następstwie dokonywanych przez nich czynności notarialnych. Wysokość tych opłat reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. (z późn.zm.) o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Z kolei wysokość taksy notarialnej za czynności dokonane przez notariuszy określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (z późn.zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Do kwoty taksy notarialnej każdorazowo dodawany jest 22 % podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. (z późn.zm.) o podatku od towarów i usług.

Poniżej załączone zostały teksty aktów normatywnych regulujących materie podatków i opłat związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r.o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowiznUSTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca  2004 r.)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.)